هیئت محبان علی اکبر(ع)شهرستان میاندوآب خانه ات آباد محبان http://moheban-ali-akbar.mihanblog.com 2019-04-21T08:18:02+01:00 text/html 2019-02-23T10:16:17+01:00 moheban-ali-akbar.mihanblog.com محبان 1376 گزارش تصویری دهه دوم محرم 97- 4 و 5 مهرماه http://moheban-ali-akbar.mihanblog.com/post/120 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b>گزارش تصویری دهه دوم محرم 97- 4 و 5 مهرماه بامداحی حاج ایمان کیوانی و حاج ابراهیم رحیمی</b></font></div> text/html 2018-09-25T08:12:43+01:00 moheban-ali-akbar.mihanblog.com محبان 1376 اعلام مراسم عزاداری دهه دوم محرم الحرام - 1397 http://moheban-ali-akbar.mihanblog.com/post/116 <div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> اعلام مراسم عزاداری دهه دوم محرم الحرام - 1397</font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://s8.picofile.com/file/8338200268/1000_1_.jpg" alt="" width="284" vspace="0" hspace="0" height="322" border="0" align="bottom"></font></b></div> text/html 2018-08-27T00:17:54+01:00 moheban-ali-akbar.mihanblog.com محبان 1376 فایل صوتی جلسه روضه شهادت حیدر کرار http://moheban-ali-akbar.mihanblog.com/post/115 <div><span style="font-size: x-small; text-align: center;">فایل های صوتی جلسه روضه شهادت مولا حیدر کرار با سخنرانی حجت الاسلام ابوالفتحی و مداحی حاج محسن صائمی و کربلایی مهدی صمدی در حسینیه حاج خلیل</span></div><div align="center"><span style="font-size: x-small; text-align: center;"><br></span></div><div align="center"><br><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8336250192/IMG_20180903_185907_184.jpg" alt="" width="359" vspace="0" hspace="0" height="237" border="0" align="bottom"></div><span style="font-size: x-small; text-align: center;"></span></div> text/html 2018-08-27T00:16:00+01:00 moheban-ali-akbar.mihanblog.com محبان 1376 گزارش تصویری جلسه شهادت حیدر کرار http://moheban-ali-akbar.mihanblog.com/post/114 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: x-small; text-align: center;">گزارش تصویری روضه شهادت مولا حیدر کرار با سخنرانی حجت الاسلام ابوالفتحی و مداحی حاج محسن صائمی و کربلایی مهدی صمدی در حسینیه حاج خلیل</span></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: x-small; text-align: center;"><br></span></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: x-small; text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8336250300/IMG_20180903_185901_527.jpg" alt="" width="443" vspace="0" hspace="0" height="294" border="0" align="bottom"></span></font></div> text/html 2018-08-27T00:14:38+01:00 moheban-ali-akbar.mihanblog.com محبان 1376 اعلام روضه شهادت حیدر کرار http://moheban-ali-akbar.mihanblog.com/post/113 <div align="center"><font size="1"><b><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;<span style="font-size: x-small; text-align: center;">اعلان روضه شهادت مولا حیدر کرار با سخنرانی حجت الاسلام علیرضا ابوالفتحی و مداحی حاج محسن صائمی و کربلایی مهدی صمدی</span></font></b></font></div><div align="center"><span style="font-size: x-small; text-align: center;"><br></span></div><div align="center"><span style="font-size: x-small; text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8336249642/IMG_20180903_185842_747.jpg" alt="" width="377" vspace="0" hspace="0" height="377" border="0" align="bottom"></span></div> text/html 2018-08-27T00:12:43+01:00 moheban-ali-akbar.mihanblog.com محبان 1376 گزارش تصویری ایستگاه صلواتی نیمه شعبان http://moheban-ali-akbar.mihanblog.com/post/111 <div align="center"> گزارش تصویری جشن بزرگ و ایستگاه صلواتی نیمه شعبان در خیابان طالقانی <br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8336249450/IMG_20180903_185722_519.jpg" alt="" width="408" vspace="0" hspace="0" height="224" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-08-27T00:11:27+01:00 moheban-ali-akbar.mihanblog.com محبان 1376 اعلام برپایی ایستگاه صلواتی نیمه شعبان http://moheban-ali-akbar.mihanblog.com/post/110 <div align="center"><div align="center">&nbsp;اعلام برپایی ایستگاه صلواتی نیمه شعبان در خیابان طالقانی <br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8336249276/IMG_20180903_185714_085.jpg" alt="" width="262" vspace="0" hspace="0" height="358" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><img src=" اعلام برپایی ایستگاه صلواتی نیمه شعبان در خیابان طالقانی " alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></div> text/html 2018-08-27T00:07:18+01:00 moheban-ali-akbar.mihanblog.com محبان 1376 گزارش تصویری جشن ظهور آقای محبان http://moheban-ali-akbar.mihanblog.com/post/108 <div><font size="1" face="Mihan-IransansLight"> <span style="font-size: 23.6892px; text-align: justify;">گزارش تصویری مراسم جشن میلاد ظهور مقدس آقای محبان حضرت علی اکبر علیه السلام با سخنرانی حجت الاسلام علی عظیمی آذر و مداحی آقایان حاج ابراهیم رحیمی و حاج ایمان کیوانی در حسینیه حاج خلیل</span></font></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 23.6892px; text-align: justify;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8336247468/IMG_20180903_185454_868.jpg" alt="" width="365" vspace="0" hspace="0" height="241" border="0" align="bottom"></span> </font></div> text/html 2018-04-07T09:01:52+01:00 moheban-ali-akbar.mihanblog.com محبان 1376 فایل صوتی روضه شهادت عمه سادات http://moheban-ali-akbar.mihanblog.com/post/106 <div align="center"><b style="font-family: Mihan-IransansLight; text-align: center;"><font size="1">فایل های صوتی روضه شهادت عمه سادات در هیئت محبان علی اکبر (ع) میاندوآب با مداحی حاج ابراهیم رحیمی و جانباز مدافع حرم حاج حبیب عبداللهی</font></b></div><div><br><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8336245150/IMG_20180903_184559_168.jpg" alt="" width="352" vspace="0" hspace="0" height="234" border="0" align="bottom"></div></div> text/html 2018-04-07T09:00:31+01:00 moheban-ali-akbar.mihanblog.com محبان 1376 گزارش تصویری روضه عمه سادات http://moheban-ali-akbar.mihanblog.com/post/105 <div align="center"><b style="font-family: Mihan-IransansLight; text-align: center;"><font size="1">گزارش تصویری روضه شهادت عمه سادات در هیئت محبان علی اکبر (ع) میاندوآب با مداحی حاج ابراهیم رحیمی و جانباز مدافع حرم حاج حبیب عبداللهی</font></b></div><div align="center"><br><div align="center"><font size="4"><img src="http://s9.picofile.com/file/8336245200/IMG_20180903_184600_151.jpg" alt="" width="354" vspace="0" hspace="0" height="234" border="0" align="bottom"></font></div></div> text/html 2018-04-07T08:58:58+01:00 moheban-ali-akbar.mihanblog.com محبان 1376 اعلان روضه شهادت عمه سادات http://moheban-ali-akbar.mihanblog.com/post/104 <div style="text-align: center;"><font size="1">اعلان روضه شهادت عمه سادات با مداحی حاج ابراهیم رحیمی و جانباز مدافع حرم حاج حبیب عبداللهی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><img src="http://s8.picofile.com/file/8336244918/IMG_20180903_184540_349.jpg" alt="" width="298" vspace="0" hspace="0" height="298" border="0" align="bottom"></font></div> text/html 2018-04-07T08:57:49+01:00 moheban-ali-akbar.mihanblog.com محبان 1376 فایل صوتی روضه غربت مادر http://moheban-ali-akbar.mihanblog.com/post/103 <div align="center"><b style="font-family: Mihan-IransansLight; text-align: center;"><font size="1">فایل های صوتی روضه غربت مادر بهمن 1396 در هیئت محبان علی اکبر (ع) میاندوآب با مداحی حاج محمد عینی فرد و حاج میثم گلی</font></b></div><div align="center"><br><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8336242900/IMG_20180903_183609_103.jpg" alt="" width="354" vspace="0" hspace="0" height="266" border="0" align="bottom"></div></div> text/html 2018-04-07T08:54:25+01:00 moheban-ali-akbar.mihanblog.com محبان 1376 گزارش تصویری روضه غربت مادر http://moheban-ali-akbar.mihanblog.com/post/102 <div style="text-align: center;"><font size="1" face="Mihan-IransansLight"><b>گزارش تصویری روضه غربت مادر بهمن 1396 در هیئت محبان علی اکبر (ع) میاندوآب با مداحی حاج محمد عینی فرد و حاج میثم گلی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="1" face="Mihan-IransansLight"><b><img src="http://s8.picofile.com/file/8336242684/IMG_20180903_183548_624.jpg" alt="" width="423" vspace="0" hspace="0" height="318" border="0" align="bottom"></b></font></div> text/html 2018-01-25T09:14:03+01:00 moheban-ali-akbar.mihanblog.com محبان 1376 اعلان روضه غربت مادر (ایام فاطمیه) 1396 http://moheban-ali-akbar.mihanblog.com/post/101 <div align="center"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#FFFFFF"><b><font face="Mihan-Iransans">اعلان روضه غربت مادر (ایام فاطمیه) 1396 <br></font></b></font></span></div><div align="center"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#FFFFFF"><b><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://s8.picofile.com/file/8317636942/013.jpg" alt="" width="283" vspace="0" hspace="0" height="445" border="0" align="bottom"></font></b></font></span></div> text/html 2018-01-25T09:02:07+01:00 moheban-ali-akbar.mihanblog.com محبان 1376 فایل صوتی جلسه شهادت رقیه خاتون (س) 1396 - شب دوم http://moheban-ali-akbar.mihanblog.com/post/100 <div align="center"><font size="1"><b><font face="Mihan-Iransans">فایل صوتی جلسه شهادت رقیه خاتون (س)&nbsp; 1396&nbsp; -&nbsp; شب دوم (کربلایی میثم گلی و حاج سعید قانع)</font></b></font></div><div align="center"><br><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8317634050/photo_2018_01_25_11_26_25.jpg" alt="" width="366" vspace="0" hspace="0" height="205" border="0" align="bottom"></div><font size="1"><b><font face="Mihan-Iransans"> </font></b></font></div>