هیئت محبان علی اکبر(ع)شهرستان میاندوآب خانه ات آباد محبان http://www.moheban1376.ir 2018-08-18T00:55:09+01:00 text/html 2018-04-07T09:01:52+01:00 www.moheban1376.ir محبان 1376 فایل صوتی روضه شهادت عمه سادات http://www.moheban1376.ir/post/106 <b style="font-family: Mihan-IransansLight; text-align: center;"><font size="1">فایل های صوتی روضه شهادت عمه سادات در هیئت محبان علی اکبر (ع) میاندوآب با مداحی حاج ابراهیم رحیمی و جانباز مدافع حرم حاج حبیب عبداللهی</font></b> text/html 2018-04-07T09:00:31+01:00 www.moheban1376.ir محبان 1376 گزارش تصویری روضه عمه سادات http://www.moheban1376.ir/post/105 <b style="font-family: Mihan-IransansLight; text-align: center;"><font size="1">گزارش تصویری روضه شهادت عمه سادات در هیئت محبان علی اکبر (ع) میاندوآب با مداحی حاج ابراهیم رحیمی و جانباز مدافع حرم حاج حبیب عبداللهی</font></b> text/html 2018-04-07T08:58:58+01:00 www.moheban1376.ir محبان 1376 اعلان روضه شهادت عمه سادات http://www.moheban1376.ir/post/104 <div style="text-align: center;"><font size="1">اعلان روضه شهادت عمه سادات با مداحی حاج ابراهیم رحیمی و جانباز مدافع حرم حاج حبیب عبداللهی</font></div> text/html 2018-04-07T08:57:49+01:00 www.moheban1376.ir محبان 1376 فایل صوتی روضه غربت مادر http://www.moheban1376.ir/post/103 <b style="font-family: Mihan-IransansLight; text-align: center;"><font size="1">فایل های صوتی روضه غربت مادر بهمن 1396 در هیئت محبان علی اکبر (ع) میاندوآب با مداحی حاج محمد عینی فرد و حاج میثم گلی</font></b> text/html 2018-04-07T08:54:25+01:00 www.moheban1376.ir محبان 1376 گزارش تصویری روضه غربت مادر http://www.moheban1376.ir/post/102 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="1"><b>گزارش تصویری روضه غربت مادر بهمن 1396 در هیئت محبان علی اکبر (ع) میاندوآب با مداحی حاج محمد عینی فرد و حاج میثم گلی</b></font></div> text/html 2018-01-25T09:14:03+01:00 www.moheban1376.ir محبان 1376 اعلان روضه غربت مادر (ایام فاطمیه) 1396 http://www.moheban1376.ir/post/101 <div align="center"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#FFFFFF"><b><font face="Mihan-Iransans">اعلان روضه غربت مادر (ایام فاطمیه) 1396 <br></font></b></font></span></div><div align="center"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#FFFFFF"><b><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://s8.picofile.com/file/8317636942/013.jpg" alt="" width="283" vspace="0" hspace="0" height="445" border="0" align="bottom"></font></b></font></span></div> text/html 2018-01-25T09:02:07+01:00 www.moheban1376.ir محبان 1376 فایل صوتی جلسه شهادت رقیه خاتون (س) 1396 - شب دوم http://www.moheban1376.ir/post/100 <div align="center"><font size="1"><b><font face="Mihan-Iransans">فایل صوتی جلسه شهادت رقیه خاتون (س)&nbsp; 1396&nbsp; -&nbsp; شب دوم (کربلایی میثم گلی و حاج سعید قانع)</font></b></font></div><div align="center"><br><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8317634050/photo_2018_01_25_11_26_25.jpg" alt="" width="366" vspace="0" hspace="0" height="205" border="0" align="bottom"></div><font size="1"><b><font face="Mihan-Iransans"> </font></b></font></div> text/html 2018-01-25T08:55:57+01:00 www.moheban1376.ir محبان 1376 گزارش تصویری جلسه شهادت رقیه خاتون (س) 1396 - شب دوم http://www.moheban1376.ir/post/99 <div align="center"><font size="1"><b><font face="Mihan-Iransans">گزارش تصویری جلسه شهادت رقیه خاتون (س)&nbsp; 1396&nbsp; -&nbsp; شب دوم(کربلایی میثم گلی و حاج سعید قانع)</font></b></font></div><div align="center"><font size="1"><b><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://s8.picofile.com/file/8317633750/photo_2018_01_25_11_25_34.jpg" alt="" width="391" vspace="0" hspace="0" height="219" border="0" align="bottom"></font></b></font></div> text/html 2018-01-25T08:48:52+01:00 www.moheban1376.ir محبان 1376 فایل صوتی جلسه شهادت رقیه خاتون (س) 1396 - شب اول http://www.moheban1376.ir/post/98 <div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans">فایل صوتی جلسه شهادت رقیه خاتون (س)&nbsp; 1396&nbsp; -&nbsp; شب اول(کربلایی آرش پیله ور)</font></b></div><div align="center"><br><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8317633134/photo_2018_01_25_11_33_28.jpg" alt="" width="314" vspace="0" hspace="0" height="234" border="0" align="bottom"></div></div> text/html 2018-01-25T08:39:56+01:00 www.moheban1376.ir محبان 1376 گزارش تصویری جلسه شهادت رقیه خاتون (س) 1396 - شب اول http://www.moheban1376.ir/post/97 <div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans">گزارش تصویری جلسه شهادت رقیه خاتون (س)&nbsp; 1396&nbsp; -&nbsp; شب اول (کربلایی آرش پیله ور)<br></font></b></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://s8.picofile.com/file/8317632150/photo_2018_01_25_11_32_57.jpg" alt="" width="330" vspace="0" hspace="0" height="247" border="0" align="bottom"></font></b></div> text/html 2017-10-21T10:34:09+01:00 www.moheban1376.ir محبان 1376 اعلان جلسه شهادت رقیه خاتون (س) 1396 http://www.moheban1376.ir/post/96 <div align="center"><font color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"><b><font face="Mihan-IransansBold">اعلان جلسه شهادت رقیه خاتون (س)&nbsp; 1396</font></b></font></span></font><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8309660734/3.jpg" alt="" hspace="0" height="392" width="292" vspace="0" border="0" align="bottom"><br></div> text/html 2017-10-21T10:20:51+01:00 www.moheban1376.ir محبان 1376 فایل های صوتی مراسم دهه دوم محرم 1396 شب دوم http://www.moheban1376.ir/post/95 <div align="center"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#FFFFFF"><b><font face="Mihan-IransansBold">فایل های صوتی مراسم دهه دوم محرم 1396 شب دوم </font></b></font></span><br><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8309657618/photo_2017_10_21_11_21_08.jpg" alt="" hspace="0" height="271" width="371" vspace="0" border="0" align="bottom"></div><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"></span></div> text/html 2017-10-21T10:06:42+01:00 www.moheban1376.ir محبان 1376 گزارش تصویری مراسم دهه دوم محرم 1396 شب دوم http://www.moheban1376.ir/post/94 <div align="center"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#FFFFFF"><b><font face="Mihan-IransansBold">گزارش تصویری مراسم دهه دوم محرم 1396&nbsp; شب دوم <br></font></b></font></span></div><div align="center"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#FFFFFF"><b><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://s9.picofile.com/file/8309657184/photo_2017_10_21_11_20_57_2_.jpg" alt="" hspace="0" height="309" width="419" vspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></font></span></div> text/html 2017-10-21T09:59:44+01:00 www.moheban1376.ir محبان 1376 فایل های صوتی مراسم دهه دوم محرم 1396 شب اول http://www.moheban1376.ir/post/93 <div align="center"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#FFFFFF"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">فایل های صوتی مراسم دهه دوم محرم 1396 شب اول- حاج ایمان کیوانی</font></b></font></span><br><div align="center"><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8309655834/photo_2017_10_21_11_20_51.jpg" alt="" hspace="0" height="276" width="373" vspace="0" border="0" align="bottom"></div><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#FFFFFF"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="2"> </font></b></font></span></div></div> text/html 2017-10-21T09:42:37+01:00 www.moheban1376.ir محبان 1376 گزارش تصویری مراسم دهه دوم محرم 1396 http://www.moheban1376.ir/post/92 <div align="center"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#FFFFFF"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="2">گزارش تصویری مراسم دهه دوم محرم 1396 - با مداحی حاج ایمان کیوانی</font></b></font></span></div><div align="center"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#FFFFFF"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><img src="http://s9.picofile.com/file/8309655518/photo_2017_10_21_11_20_18.jpg" alt="" hspace="0" height="276" width="376" vspace="0" border="0" align="bottom"> </font></b></font></span></div>